Únor 2014

Pozvánka na veřejnou schůzi 7.3.2014

Zveřejnění návrhu koncepce „Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro období 2014 – 2020“: Průvodní dopis ke zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. Návrh koncepce i její vyhodnocení je všem k dispozici a lze jej stáhnout z Informačního systému SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP170K.  

Noc s Andersenem 2014


knihovnaV pátek 4. dubna 2014 budeme v místní knihovně pořádat Noc s Andersenem. Začínáme v 17.00 hodin a skončíme v sobotu 5. dubna v 8.00 hodin. Děti, které nebudou v knihovně spát prosíme, aby ráno přišly. Budou se totiž vyhodnocovat soutěže a rozdávat ceny pro vítěze. V knihovně mohou samozřejmě spát i rodiče. Přihlášku je nutné odevzdat do 20. března Heleně Matušů nebo Aničce Rouchalové.

Děti budou potřebovat polštářek, deku, spací pytel, převlečení na spaní, ručník, hygienické potřeby, přezůvky.