Dětský den a kácení máje 2014


Obec Velenov a Suchý, Český svaz žen Suchý a Sbory dobrovolných hasičů obcí Velenov a Suchý Vás všechny srdečně zvou na na pastvisko u rybníku, kde se v sobotu 31. května ve 14:00 hodin bude konat dětský den. Odjezd z Velenova od hasičské zbrojnice bude v 13:30 hodin. Těšit se můžete na spoustu her a soutěží, cigáru z udírny… Po návratu do Velenova proběhne kácení máje. Občerstvení je zajištěno, budeme se těšit na hojnou účast. Srdečně zvou pořadatelé.

 

 

 

 

Vyjádření ZO Velenov ze dne 19. 5. 2014


Vážení spoluobčané, Zastupitelstvo obce Velenov se na svém veřejném zasedání dne 23. 4. 2014 usneslo na konání místního referenda o stavbě rozhledny. Vzhledem k blížícímu se termínu referenda (23. května a 24. května 2014) jsme se rozhodli tímto způsobem informovat o tom, co nás v následujících dnech čeká. Pro více informací klikněte zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květen 2014

Výsledky místního referenda o výstavbě rozhledny

Pozvánka na veřejnou schůzi 28. 5. 2014

Oznámení o době a místě konání místního referenda
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro místní referendum
Výpis ze zasedání ZO Velenov – vyhlášení místního referenda
Hlasovací lístek

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropaského parlamentu

Zápis dětí do mateřské školy ve Valchově

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Daň z nemovitých věcí na rok 2014