Den Země 2015


 OÚ Velenov a SDH Velenov vyhlašují v sobotu 25.4.2015 ,,Den Země“
 Přijďte a podílejte se na úklidu naší malebné vesnice.
 Sraz v 8:00 hodin u hasičské zbrojnice.Nářadí a chuť do práce si vezměte pokud možno s sebou (košťata,lopaty..)
 Těšíme se na hojnou účast

.

 

 

 

 

 

Stavění máje a pálení čarodějnic 2015


 OÚ Velenov a SDH Velenov všechny srdečně zve na již tradiční
,,Stavění máje a Pálení čarodějnic“
 
 Dne 30.4.2015
 
 Letos poprvé ,,poletíme“ s hudebním doprovodem Jirky Zbožínka.
 
 
 
 
 
 Program akce:
 cca      17:00 hodin Stavění máje na návsi
 cca od 18:00 hodin Čarodějnická stezka humny pro děti (malé děti v doprovodu rodičů)!!!
 Registrace malých čarodějnic a čarodějů začíná od 17:45 hodin na hřišti za KD ,kde bude i začátek ,,Čarodějné stezky“
 Převleky malých i velkých čarodějnic a čarodějů uvítáme,během večera proběhne také ,,Dětská miss čarodějnice 2015″
 cca od 19:00 hodin K tanci a poslechu hraje Jirka Zbožínek
 cca      20:00 hodin Vyhlášení ,,Dětská miss čarodějnice 2015″
 cca      21:00 hodin Zápálení vatry
 
 Během akce bude občerstvení zajištěno.Občerstvení pro děti zdarma (špekáček k opékání,limonáda).
 Akce se koná za každého počasí.
 S sebou si vezměte kamarády a dobrou náladu:-DPřevleky,košťátka a jiné ,,létací prostředky“ vítány.
 
Letu zdar

 

 

Duben 2015

 

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

 

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Příloha č.1

 

Pořízení majetku v roce 2014: viz. příloha č.2

 

Inventurní evidence viz. příloha č.2

 

Inventarizační zpráva za rok 2014 viz. příloha č.3

 

Rozvaha viz. příloha č.4

 

Příloha viz. příloha č.5

 

Výkaz zisku a ztrat viz. příloha č.6

 

Komentář k hospodaření za rok 2014 viz. příloha č.7

 

Komentář k čerpání dotací viz. příloha č.8

 

Komentář k čerpání dotací viz. příloha č.8

 

Komentář k čerpání dotací 2014 viz. příloha č.8

 

Rozpočtová opatření viz. příloha č.9

 

Pozvánka na III. Mimořádné jednání valné hromady “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

 

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE

 

OBCE POVODÍ LABE

 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ DUNAJE

 

OBCE POVODÍ DUNAJE

 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY

 

OBCE POVODÍ ODRY

 

Velikonoční hrkání


V době velikonočních svátků od Zeleného čtvrtku večer, přes celý Velký pátek až do poledne o Bílé sobotě nesmí vyzvánět zvony. Říká se, že zvony odletěly do Říma. Proto se v čase, kdy mají zvony vyzvánět, zavedla tradice hrkání. Hrkači, projdou celou vesnicí po tradiční trase.

 

Zelený čtvrtek      

19:00 hodin

 

Velký pátek            

7:00 hodin
12:00 hodin
15:00 hodin
19:00 hodin

 

Bílá sobota             

7:00 hodin
12:00 hodin

 

Začíná se vždy chodit z vrchního konce vesnice,tedy z „Vacule“.

 

Turistický výlet na Boskovický poklad


Obec Velenov pořádá TURISTICKÝ VÝLET NA BOSKOVICKÝ POKLAD v neděli 12. dubna sraz před kulturním domem v 10:00. Kdo půjde na výlet prosím o předběžné přihlášení do 8. dubna na obecním úřadě nebo na telefonním čísle 724189203 nebo 724696027.

pokladb

Obec Velenov pořádá TURISTICKÝ VÝLET NA BOSKOVICKÝ POKLAD v neděli 12. dubna sraz před kulturním domem v 10:00. Kdo půjde na výlet prosím o předběžné přihlášení do 8. dubna na obecním úřadě nebo na telefonním čísle 724189203 nebo 724696027.