Mše svatá 2015


Sbor dobrovolných hasičů Velenov a obecní úřad Velenov Vás všechny srdečně zvou na tradiční mši svatou pod širým nebem, která proběhne za příznivého počasí v sobotu 4. července 2015 v 16:00 hodin u kříže za Dvořákovými. Mše bude sloužena za živé i zemřelé občany Velenova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebezpečný odpad 20.6.2015


V sobotu  20. června od 11 hodin u kulturního domu se bude konat svoz nebezpečného odpadu.

např:    
Syntetické barvy, laky
Syntetická ředidla
Mořidla
Elektrické baterie, Autobaterie
Oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
Kyseliny, hydroxidy
Lepidla, pryskyřice¨
Zdravotnický materiál ( znečištěné obvazy, jehly apod. )
Tiskařské barvy, tonery, inkousty
Chladničky a mrazáky obsahující freony
obrazovky
Těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť