Zápis do 1.třídy v Základní škole a Mateřské škole Žďárná.

 


Ředitelka Základní školy a Mateřské školy ve Žďárné oznamuje rodičům, že zápis

do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017 se uskuteční ve čtvrtek 4. února 2016 v době od 13,00 do 17,00 hodin v budově základní školy. K zápisu se dostaví děti po odkladu školní docházky a děti narozené 1. 9. 2009 – 31. 8. 2010 v doprovodu zákonných zástupců. K zápisu přineste: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, přezůvky a žádost k zápisu, kterou si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo na svém obecním úřadě.

Základní škola a Mateřská škola Žďárná nabízí Vašim dětem výuku v poklidném prostředí méně početných tříd, doprava žáků je z důvodu jejich bezpečnosti až k budově školy, zabezpečeno je stravování ve školní jídelně, pobyt ve školní družině, dostatek zájmových kroužků a v neposlední řadě tělocvična a odborné učebny s vybavením.

žádost o přijetí

 

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí (tisková zpráva)

 


Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2016 nejpozději do 1. února letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 22. ledna do 2. února využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území Jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu.

 

viz. příloha

Tříkrálová sbírka 2016


2.1.2016 v naší obci proběhla tříkrálová sbírka, při které se vybralo 27 000,-Kč. Všem dárcům děkujeme. Tyto peníze pomohou Charitě ČR v její činnosti.