Odečet vodoměrů


Upozorňujeme občany, že 1. – 3. března 2016 bude pracovník vodáren provádět v naší obci odečet vodoměrů. Ten kdo nebude doma, prosím zanechte lístek se stavem vodoměru na viditelném místě.

Zákaz návštěv

 


Na základě konzultace s KHS JmK Brno a z rozhodnutí jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o. platí zákaz návštěv od 20.02.2016 do odvolání. 

 

O nás


 VYHLÍDKA NA ČÍHÁTKÁCH PTÁČNÍKA VELENA byla slavnostně předána do užíváni veřejnosti dne 20.11.2010. Byla vybudována zásluhou několika vernovských nadšenců.

V roce 2011 byla osazena kameny a na jednom z nich je vytesal mariánský reliéf převzatý z kostela ve Křtinách. Jeho písmena tvoří nápis „MARIA“. Dále byla v tomto roce střecha opatřena šindelem.

 

Dne 7.5.2011 zde byla za přítomnosti asi 140 návštěvníků sloužena pobožnost p. Tomášem Prnkou, vikářem ze Křtin a poté Vyhlídka slavnostně vysvěcena.

 

Chtěli bychom, aby vyhlídku využívali k vycházkám a příjemnému posezení občané Velenova, náhodní pěší turisté, cykloturisté a běžkaři, kteří se chtějí potěšit pěkným výhledem na okolní krajinu. Předpokládáme, že k účelu lepší orientace ve výhledu na krajinu dovybavíme toto místo orientační tabulí tak, aby bylo zřejmé, že nejvzdálenější horizonty patří Českomoravské vysočině, blíže krajině kunštátska, ještě blíže je boskovicko s dominantou boskovického hradu. Součástí vyhlídky je vybudované ohniště, na kterém si každý poutník může opéct párky, posedět u ohně – za předpokladu, že po skončení vše uvede do původního stavu – včetně přikrytí ohniště plechem.