Dětský den 2016


Ženy Suchý, SDH Suchý a Velenov

Vás všechny srdečně zvou na

DĚTSKÝ DEN,

který se koná v sobotu 28.5. 2016 ve 12.30 hodin na pláži u rybníka. Ve 13.00 hodin je pro děti připraveno vystoupení šermířské skupiny Lucius. Bohaté občerstvení zajištěno.

 Odjezd z Velenova ve 12:15 hodin od kulturního domu.

 

 

 

Kácení máje 2016


Obec Velenov a SDH Velenov

Vás všechny srdečně zvou na

KÁCENÍ MÁJE

který se koná v sobotu 28. 5. 2016 v 17:00 hodin.

Po skácení máje bude následovat volná zábava.

Občerstvení je zajištěno.

 

13. ročník Memoriálu Miroslava Ošlejška


Sbor dobrovolných hasičů Velenov Vás všechny srdečně zve na 13. ročník Memoriálu Miroslava Ošlejška, který se koná v neděli 3. července 2016 na výletišti za kulturním domem ve Velenově. Propozice naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panoramatická mapa

 


V sobotu 7. května 2016 byla na Vyhlídce umístěna panoramatická mapa. Při pohledu na obzor jsme často hádali, kterou z vesnic v dálce vidíme, co je to za kopec a podobně.

Tato mapa nám řekne vše. Fotografie s přesným popisem je dílem pana Břetislava Vévody ze Svitav, který Vyhlídku navštívil a prostřednictvím návštěvního sešitu nabídl, že panorama vytvoří. Na tabuli panorama přenesl pan Radek Tomek z Českých Budějovic, velenovský chalupář.

O zabudování mapy se postarali přátelé Vyhlídky, kteří zvou k návštěvě tohoto krásného a klidného místa.

 

Vakcinace psů

 


Ve čtvrtek 26. května proběhne od 15:30 do 16:00 hodin u obecního úřadu hromadná vakcinace psů. Cena samotné vztekliny – 150,- Kč , celá kombinace – 330,- Kč. 

 

Květen 2016

Svazek boskovicko Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření 2015 a ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

Pozvánka na veřejnou schůzi 26.5.2016

Návrh zadání ÚP Velenov

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELENOV vyvěšeno 18.5.2016

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 18.5.2016

 

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření 2015

 

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015

 

Inventurní evidence příloha č.2

 

MAJETEK POŘÍZENÝ V ROCE 2015 příloha č.2

 

Inventarizační zpráva obce Velenov za 2015 příloha č.3

 

Rozvaha příloha č.4

 

Příloha č.5

 

Výkaz zisku a ztrát Příloha č.6

 

Komentář k hospodaření obce Příloha č.7

 

Čerpání dotací Příloha č.7

 

Rozpočtové opatření Příloha č.8