Srpen 2016

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Velenov pro volby do zastupitelstev krajů, konaných ve dnech 7. a 8. října 2016

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů

Oznámení o aplikaci herbicidů Roundup Biaktiv

 

 

Zahradní slavnost


Farnost Žďárná pořádá v sobotu 6.8.2016 od 15 hodin v Třešnovém sadu zahradní slavnost s večerním sousedským posezením. K tanci a poslechu bude hrát Holóbkova mozeka.