Den otevřených dveří nově zrekonstruovaného sálu kulturního domu.

Vážení spoluobčané,

Obecní úřad Velenov a Naše škola vás ve středu, 3. října od 16.00hod. srdečně zvou na den otevřených dveří nově zrekonstruovaného sálu kulturního domu.

V 17.00 Vám nabízíme shlédnutí krátké prezentace, s výkladem starosty obce a možnost diskuze na vámi vybrané témata. To vše za přítomnosti dosavadního zastupitelstva obce Velenov i nových členů za naše sdružení nezávislých kandidátů.

V prostorách školy nabízíme možnost rozhovorů na téma malotřídního vzdělávání.

Září 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu Velenov
Příloha: návrh ÚP Velenov pro veřejné projednání.zip
Vyvěšeno 26.9.2018

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Velenov

Vyvěšeno 17.9.2018

První zasedání okrskové volební komise

Vyvěšeno 6.9.2018

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v obci Velenov pro volby do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018

Vyvěšeno 5.9.2018

Rozpočtové opatření 5/2018

Vyvěšeno 5.9.2018

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce dne 12.9.2018 v 20:00

Vyvěšeno 5.9.2018