Poloha obce

Poloha obce Velenov (Loc: 49° 29′ 12″ N, 16° 43′ 58″ E, OÚ Velenov – 560 m n. m.) je malá podhorská obec s 220 obyvateli a najdeme ji pod vrcholky Drahanské vrchoviny, východním směrem od města Boskovice. Obec se obklopena rozlehlými lesy. Severozápadním směrem od obce je vodní nádrž Boskovice. Kolem východního okraje obce protéká Orlový potok, jež ústí do jihovýchodní zátoky Boskovické nádrže. Západním směrem od Velenova je chráněné území přírodní rezervace Vratíkov a tvoří ji krasové území s několika nepřístupnými jeskyněmi a to Vratíkovskou, Čtyřkou, Sklepem a Oknem. Před jeskyní Sklep je významné archeologické naleziště, byly tu objeveny nástroje magdalénských lovců a kosti pravěkých zvířat. První písemná zmínka o obci je z roku 1447 a ve střední části obce stojí pěkná zvonice. Velenovem prochází zelená turistická značka vedoucí z Boskovic a přes obec pokračuje dále do rekreační oblasti u Sušského rybníka u obce Suchý. Katastrální výměra Velenova je 753 ha (katastrální hranice je žlutě zobrazená v mapovém portálu níže). V katastru obce se nachází rekreační oblast Suchý a dva rybníky – Sušský a Horní.

 

 

Organizační struktura

Zastupitelstvo obce

starosta – Jan Havelka
místostarosta – Dušan Sekanina
předseda finančního výboru – Mgr. Petr Mikulášek
předseda kontrolního výboru – Josef Staněk
předseda kulturního výboru – Helena Matušů
předseda stavebního výboru a výboru pro životní prostředí – Ing. Pavel Havelka
předseda výboru pro mládež a sport – Zdeněk Ševčík

Účetní obce

Lenka Kratěnová

Kronikářka

Jana Konečná

Knihovnice

Mgr. Radka Havelková

Zastupitelstvo obce

 

starosta – Jan Havelka

 

místostarosta – Dušan Sekanina

 

předseda finančního výboru – Mgr. Petr Mikulášek

členové: Antonín Krejčíř, Petr Celý

 

předseda kontrolního výboru – Josef Staněk

členové: Roman Lipold, Jakub Veselý 

 

předseda kulturního výboru – Helena Matušů

členové: Bohumila Mikulášková, Helena Staňková

 

předseda stavebního výboru a výboru pro životní prostředí – Ing. Pavel Havelka

členové: Josef Konečný, Martin Maršoun

 

předseda výboru pro mládež a sport – Zdeněk Ševčík

členové: Jaroslav Braunšleger, Marie Ševčíková