Den Země 2014


V sobotu 12. dubna 2014 proběhne v naší obci Den Země. Sraz dobrovolníků je v 8:00 hodin na hřišti za kulturním domem. Pokud možno, vezměte si prosím vlastní nářadí na úklid obce s sebou.

 

 

 

 

 

Noc s Andersenem 2014


knihovnaV pátek 4. dubna 2014 budeme v místní knihovně pořádat Noc s Andersenem. Začínáme v 17.00 hodin a skončíme v sobotu 5. dubna v 8.00 hodin. Děti, které nebudou v knihovně spát prosíme, aby ráno přišly. Budou se totiž vyhodnocovat soutěže a rozdávat ceny pro vítěze. V knihovně mohou samozřejmě spát i rodiče. Přihlášku je nutné odevzdat do 20. března Heleně Matušů nebo Aničce Rouchalové.

Děti budou potřebovat polštářek, deku, spací pytel, převlečení na spaní, ručník, hygienické potřeby, přezůvky.

 

 

Tříkrálová sbírka 2014


4.1.2014 v naší obci proběhla tříkrálová sbírka, při které se vybralo 25 750,-Kč. Všem dárcům děkujeme. Tyto peníze pomohou Charitě ČR v její činnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

O Šípkové Růžence


V sobotu 14.12.2013 v 15.00 hodin jste všichni srdečně zváni do kulturního domu ve Velenově na pohádku „O Šípkové Růžence“, kterou spolu s dětmi nacvičila Markéta Častulíková. Občerstvení je zajištěno, vstupné dobrovolné.

 

 

 

 

 

 

Vítání občánků 2013


V neděli 10. listopadu 2013 příjemně ožil sál kulturního domu ve Velenově dětským smíchem i pláčem. Po dvou letech se opět uskutečnilo vítání nejmenších dětí mezi občánky obce Velenov.

V letošním a loňském roce se u nás narodilo celkem osm dětí, čtyři dívky a čtyři chlapci. Nejmladší byla 2 měsíční holčička Lucie a nejstarším byl chlapeček Benjamin, kterému je 16 měsíců.

Tuto tradici u nás obnovilo bývalé zastupitelstvo obce asi před deseti lety pod vedením pana starosty Františka Bartoška a současné Zastupitelstvo obce Velenov v této milé tradici s úspěchem pokračuje. Setkání představitelů obce s dětmi, jejich rodiči, prarodiči bývá vždy potěšením pro všechny zúčastněné.

Tentokrát byla účast velmi hojná. Zpestřením celého odpoledne bylo kulturní vystoupení dětí, většinou sourozenců nebo příbuzných vítaných dětiček. Pásmo tematických básniček, hudební vystoupení zakončené společnou písničkou se stalo opravdovým kulturním zážitkem. Ať už to byla hra na flétnu, harmoniku, housličky či bubnování dvou malých bubeníčků. Nelze pominout kytarový doprovod paní Moniky Oujeské, která s dětmi celé kulturní vystoupení připravila.

Letošního slavnostního vítání občánků se bohužel z důvodů nemoci nemohl zúčastnit pan starosta Jan Havelka. Tímto krásným úkolem pověřil člena zastupitelstva obce pana Dušana Sekaninu, který se úkolu ujal velmi zodpovědně. Rodičům předal jako památku na dnešní den dárečky a pamětní listy pro děti, maminky dostaly růži jako poděkování.

Přednes básně v podání starších děvčat Marie a Veroniky se stal krásnou tečkou za tímto programem.

Pro děti a jejich rodiče byl připraven ještě jeden dárek v podobě fotografie rodiny jako vzpomínka na vítání občánků. Nedělní odpoledne bylo zakončeno společným posezením.

Velké poděkování patří všem, kdo se na přípravě tohoto hezké odpoledne podíleli.

Děkuji.

Za kulturní výbor Helena Matušů

Vánoční Vídeň


Zveme všechny spoluobčany na výlet do vánoční Vídně, který proběhne 15.12.2013. Odjezd v 6:30 ze zastávky ve Velenově. Jízdné 100,-Kč + 25,-Kč cestovní pojištění. Průvodce zajištěn. Přihlásit se můžete u pana starosty do 5.12.2013 na tel. 724 189 203.