Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

 


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 21.09.2017 od 07:00 do 15:00

Obec Část obce

Valchov Valchov Velenov Velenov Žďárná Žďárná

Vypnutá oblast:

vypnutá bude obec Žďárná, část obce Velenov – (mimo chatovou oblast u rybníka Suchý na levé straně od silnice ve směru Suchý – Benešov). část obce Valchov – (vypnutá bude lokalita novostaveb RD u kravína), část obce Suchý – (vypnutá bude lokalita pod hrází a od domu číslo popisné 107, 41, 42, 54 a 95 směr Boskovice

Odběratelská trafostanice Žďárná – Vodovod (č. 301297)

Odběratelská trafostanice Valchov – Vodovod (č. 301242)

Odběratelská trafostanice Žďárná – JVP (č. 704332)

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Červenec 2017

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Boskovicko.
Vyvěšeno: 25.7.2017

 

 

Nařízení hejtmana Jihomoravského kraje o vyhlášní doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru od 18:00 hodin 18.7.2017 do odvolání.
Vyvěšeno: 18.7.2017

 

Starosta obce Velenov ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky
Základní školy Velenov, příspěvkové organizace, okres Blansko
.
Vyvěšeno: 18.7.2017

 

V souladu s ustanovením § 39, odst 10 zákona č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – zveřejňované informace Svazku
Vyvěšeno: 12.7.2017

 

 

14. ročník Memoriálu Miroslava Ošlejška


Sbor dobrovolných hasičů Velenov Vás všechny srdečně zve na 14. ročník Memoriálu Miroslava Ošlejška, který se koná v neděli 2. července 2017 na výletišti za kulturním domem ve Velenově. Propozice naleznete zde.