Březen 2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Obec Velenov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: Účetní Obecního úřadu Velenov a ZŠ Velenov

Vyvěšeno 14.3.2018

Pozvánka na veřejnou schůzi 14.3.2018

Vyvěšeno 14.3.2018

Záměr prodeje stavebních pozemků ulice Luční Boskovice (2)

Vyvěšeno 5.3.2018

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:

2871885754 2160619627 1760418374

Vyvěšeno 5.3.2018

Únor 2018

Rozpočtové opatření 1/2018

Vyvěšeno: 28.2.2018

 

V úředních hodinách probíhá výběr poplatku za svoz a třídění komunálního odpadu

Poplatek za odpady se platí:
– jednorázově se splatností k 31. březnu 2018 nebo
– ve dvou stejných splátkách, splatných k 31. březnu a 30. září 2018.

Poplatek činí 450 korun za osobu.

Dále budou vybírány poplatky za psy za kalendářní rok 2018 Sazba činní za prvního psa 100 korun a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 korun.