Czech point

czechpointS účinností od 1. 1. 2010 byl na Obecním úřadu Velenov realizován projekt CZECH POINT (Český Podávací Ověřovací Informační  Národní Terminál). Zde mohou občané získat na počkání výpisy z: rejstříku trestů, živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, katastru nemovitostí. O výpisy je možno žádat v úředních hodinách. K výpisu z rejstříku trestů je třeba platný občanský průkaz žadatele. Za výpis z rejstříku trestů se vybírá správní poplatek ve výši 50,-Kč, za ostatní výpisy se vybírá za první stránku 100,-Kč a za každou další stránku 50,-Kč. Dále je možno žádat o výpis z rejstříku trestu prostřednictvím zmocněnce. Tento zmocněnec musí být vybaven plnou mocí, jejíž vzor je ke stažení zde.

Komentáře jsou uzavřeny.