Propagační materiály

Obecní znak, prapor a pečeť

Obecní praporObecní znaknavrhl heraldik Miroslav Jan Václav Pavlů, nar. 24.7.1954 v Hranicích na Moravě. Ve svých návrzích využil možnosti spojit erbovní znamení Velena – bájného předka pánů z Boskovic – se starým pečetním znamením obce, koně ve skoku na trávníku. Barva černá a zlatá v kombinaci s erbovními barvami pánů z Boskovic je připomínkou vlády knížat z Ditrichštejna v době vzniku obecního pečetidla. Návrhy znaku a praporu obce byly vytvořeny v souladu se zásadami a zvyklostmi současné české vexilologické tvorby.

Obecní zastupitelstvo na své schůzi 10.10.2001 schválilo návrhy obecních znaků a 29.10.2001 požádalo Parlament ČR – Podvýbor pro heraldiku v Praze o projednání. Dne 27.2.2002 Parlament ČR – Poslanecká sněmovna doporučil udělení navrhovaných symbolů, odpovídající následujícímu slovnímu popisu (blasonu): Znak: ve zlato-červeně děleném štítě nahoře vyskakující černý kůň s červenou zbrojí a uzděním, dole stříbrný hřeben. Prapor: list tvoří tři vodorovné pruhy, žlutý, červený a bílý v poměru 2:1:1. Z červeného pruhu vyskakuje černý kůň s červenou zbrojí a uzděním. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Obecní pečeť

Obecní pečeť pochází z roku 1780. V pečetním poli někdejšího velenovského typáře je kůň ve skoku na trávníku v oválné barokní kartuši. Ptáte se: proč zrovna kůň? Asi proto, že dle pověsti dostal Velen od knížete darem území, které objede na koni v jednom dni.Opis majuskulou: PECZET. POCTIWE. OBCE. DIEDINI. WELENOV. 1780. (MZA Brno, f G 125, i. č. 908)


Obecní symboly ke stažení naleznete zde:

Komentáře jsou uzavřeny.