Aktuality

Prodej malotraktoru Terra VARI

Obec Velenov nabízí k odprodeji funkční malotraktor Terra VARI včetně vozíku. Bližší informace u starosty obce na tel. 724 189 203.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 4.2.2022 od 7 do 15 hodin přerušena dodávka elektrické energie.
Vypnutá oblast: část chatové oblasti Suchý kolem pensionu Athéna.

Výsledek Tříkrálové sbírky 2022

Tento týden v naší obci probíhala Tříkrálová sbírka, při které se vybralo 22.000,-Kč. Všem dárcům děkujeme.

Tříkrálová sbírka

V naší obci v termínu 6.-15.1.2022 bude probíhat Tříkrálová sbírka. Ani tento rok nebude probíhat klasické koledování. Přispět můžete do pokladniček, které budou umístěny ve velenovském obchodě a hospodě.
Charita Blansko děkuje za vaši podporu.

Silvestrovský ohňostroj

Na oslavu nového roku se bude v pátek 31.12.2021 konat slavnostní ohňostroj. Začátek ohňostroje bude ve 20 hodin a bude odpálen na louce u Vyhlídky. Všichni jste srdečně zváni.

Betlémské světlo

Ve čtvrtek 23.12.2021 se od 17:45 do 18:15 bude u zvoničky ve Velenově rozdávat Betlémské světlo.

Tříkrálová sbírka 2022

Informace o Tříkrálové sbírce – Oblastní charita Blansko

Rozsvícení vánočního stromu

1. adventní neděli 28.11.2021 proběhne v 18 hodin rozsvícení vánočního stromu. Z důvodu covidové situaci opět bez doprovodných akcí 🙁

Oznámení o omezení průjezdu

Z důvodu výstavby vodovodního a kanalizačního řádu bude od čtvrtka 11.11.2021 na dobu nezbytně nutnou omezen průjezd za Humna ze směru Pohoř a omezen průjezd ke staré škole.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 18.11.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 18.11.2021 v 17 hod
Vyvěšeno dne 10.11.2021

Drakiáda

Zájezd do divadla

Sbírka na hasičský prapor

Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči,
v následujícím roce oslaví Sbor dobrovolných hasičů Velenov 100 let své existence. Rozhodli jsme se, že ku příležitosti tohoto výročí necháme vyrobit ručně vyšívaný hasičský prapor, který zůstane v naší obci i pro další generace.
Vzhledem k této události chceme vám občanům dát možnost podílet se na nákupu i drobným sponzorským darem. Součástí praporu bude i dárcovská stuha, na kterou necháme vyšít jména dárců. Cena praporu je odhadována na 120 000 Kč.
V průběhu měsíce listopadu budeme obcházet obec s prosbou o příspěvek na hasičky prapor. Finanční příspěvek je možné zaslat i na bankovní účet našeho hasičského sboru. Bližší informace naleznete na internetových stránkách naší obce.
starosta SDH
bankovní účet SDH: 2600056971/2010

Kompletní archiv …

Úřední deska

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 – o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Vyvěšeno dne 16.12.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 8.12.2021 v 19 hod
Vyvěšeno dne 1.12.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 18.11.2021 v 17 hod
Vyvěšeno dne 10.11.2021

Záměr prodeje pozemků – parc. č. 245/54, 245/55, 245/56, 245/57, 245/58, 314/1, 245/39, 245/32
Geometrický plán
Vyvěšeno dne 3.11.2021

Kompletní archiv …

Komentáře jsou uzavřeny.