Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2010

Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velenov.

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2010

Stanovení pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Velenov a vymezení prostoru pro volné pobíhání psů.

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2010

O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019

O místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019

O místním poplatku z pobytu.

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2019

O místních poplatcích za užívání veřejného prostranství, ze vstupného a za povolení k vjezdu do vybraných míst a částí obce.
příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021

O stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021

O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Komentáře jsou uzavřeny.