O Vyhlídce

VYHLÍDKA NA ČÍHÁTKÁCH PTÁČNÍKA VELENA byla slavnostně předána do užíváni veřejnosti dne 20.11.2010. Byla vybudována zásluhou několika velenovských nadšenců.

V roce 2011 byla osazena kameny a na jednom z nich je vytesán mariánský reliéf převzatý z kostela ve Křtinách. Jeho písmena tvoří nápis „MARIA“. Dále byla v tomto roce střecha opatřena šindelem.

Dne 7.5.2011 zde byla za přítomnosti asi 140 návštěvníků sloužena pobožnost p. Tomášem Prnkou, vikářem ze Křtin a poté Vyhlídka slavnostně vysvěcena.

Chtěli bychom, aby vyhlídku využívali k vycházkám a příjemnému posezení občané Velenova, náhodní pěší turisté, cykloturisté a běžkaři, kteří se chtějí potěšit pěkným výhledem na okolní krajinu. Předpokládáme, že k účelu lepší orientace ve výhledu na krajinu dovybavíme toto místo orientační tabulí tak, aby bylo zřejmé, že nejvzdálenější horizonty patří Českomoravské vysočině, blíže krajině Kunštátska, ještě blíže je Boskovicko s dominantou boskovického hradu. Součástí vyhlídky je vybudované ohniště, na kterém si každý poutník může opéct párky, posedět u ohně – za předpokladu, že po skončení vše uvede do původního stavu – včetně přikrytí ohniště plechem.

vyhled
Panorama vrcholů

Komentáře jsou uzavřeny.