Úřední deska

Všechny dokumenty mimo jiné schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený rozpočet, rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet jsou k nahlédnutí v kanceláři účetní nebo na internetových stránkách obce https://www.velenov.cz/uredni-deska/

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 22.6.2022 v 19 hod
Vyvěšeno dne 15.6.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 11.5.2022 v 19 hod
Vyvěšeno dne 4.5.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 15.2.2022 v 18 hod
Vyvěšeno dne 7.2.2022

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 – o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Vyvěšeno dne 16.12.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 8.12.2021 v 19 hod
Vyvěšeno dne 1.12.2021

Kompletní archiv …

Komentáře jsou uzavřeny.