Úřední deska

Všechny dokumenty mimo jiné schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený rozpočet, rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet jsou k nahlédnutí v kanceláři účetní nebo na internetových stránkách obce https://www.velenov.cz/uredni-deska/

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 19.9.2022 v 19 hod
Vyvěšeno dne 7.9.2022

Informace o počtu a sídle okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Velenov konané ve dnech 23.-24.9.2022.
Vyvěšeno dne 9.8.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 22.6.2022 v 19 hod
Vyvěšeno dne 15.6.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 11.5.2022 v 19 hod
Vyvěšeno dne 4.5.2022

Kompletní archiv …

Komentáře jsou uzavřeny.