Úřední deska

Všechny dokumenty mimo jiné schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený rozpočet, rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet jsou k nahlédnutí v kanceláři účetní nebo na internetových stránkách obce https://www.velenov.cz/uredni-deska/

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 26.9.2023 v 18 hod
Vyvěšeno dne 19.9.2023

Kompletní archiv …

Komentáře jsou uzavřeny.