Úřední deska

Všechny dokumenty mimo jiné schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený rozpočet, rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet jsou k nahlédnutí v kanceláři účetní nebo na internetových stránkách obce https://www.velenov.cz/uredni-deska/

Počet registrovaných voličů: 190
Počet odevzdaných hlasů: 75
Počet platných hlasů: 75
Volební účast: 39 %

Pokračovat ve čtení

Kompletní archiv …

Komentáře jsou uzavřeny.