Úřední deska

Všechny dokumenty mimo jiné schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený rozpočet, rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet jsou k nahlédnutí v kanceláři účetní nebo na internetových stránkách obce https://www.velenov.cz/uredni-deska/

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 19.6.2024 v 19 hod
Vyvěšeno dne 12.6.2024

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 22.5.2024 v 19 hod
Vyvěšeno dne 15.5.2024

Informace o počtu a sídle okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7.-8. 6. 2024.
Vyvěšeno dne 15.5.2024

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj oznamuje, že ode dne 30.04.2024 do dne 30.05.2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj v úředních hodinách zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2024. Celé znění vyhlášky.

Kompletní archiv …

Komentáře jsou uzavřeny.