Úřední deska

Všechny dokumenty mimo jiné schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený rozpočet, rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet jsou k nahlédnutí v kanceláři účetní nebo na internetových stránkách obce https://www.velenov.cz/uredni-deska/

Oznámení o zahájení územního řízení – obnova a úprava rozvodů NN a VN
Vyvěšeno dne 15.9.2021

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021.

Kompletní archiv …

Komentáře jsou uzavřeny.