Úřední deska

Všechny dokumenty mimo jiné schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený rozpočet, rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet jsou k nahlédnutí v kanceláři účetní nebo na internetových stránkách obce https://www.velenov.cz/uredni-deska/

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 – o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Vyvěšeno dne 16.12.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 8.12.2021 v 19 hod
Vyvěšeno dne 1.12.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 18.11.2021 v 17 hod
Vyvěšeno dne 10.11.2021

Záměr prodeje pozemků – parc. č. 245/54, 245/55, 245/56, 245/57, 245/58, 314/1, 245/39, 245/32
Geometrický plán
Vyvěšeno dne 3.11.2021

Oznámení o zahájení územního řízení – obnova a úprava rozvodů NN a VN
Vyvěšeno dne 15.9.2021

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021.

Kompletní archiv …

Komentáře jsou uzavřeny.