Obec Velenov – Aktuality

ZD Skály – oznámení pronajímatelům pozemků

ZD SKÁLY, družstvo oznamuje všem pronajímatelům pozemků, že ve dnech 12. a 13. října 2020 proběhne výdej pachtovného z pozemků ve formě naturální, přičemž cena obilí je stanovena na 450,- Kč za jeden metrický cent, cena platí pro ječmen, pšenici a oves.
Obilí se bude vydávat na středisku Benešov a to v době od 8 hodin ráno do 16 hodin odpoledne, mimo polední přestávku od 11:30 do 12:30. Pokud si v daném termínu obilí nevyzvednete, máte možnost tak učinit na základě telefonické domluvy s panem Žáčkem tel.: 733 533 492.
VEZMĚTE SI S SEBOU PYTLE NA OBILÍ !!

Nabídka těžby dřeva v obecních lesích

Obec Velenov nabízí občanům Velenova možnost těžby dřeva v obecních lesích, které byly napadeny při kůrovcové kalamitě. Případní zájemci prosím kontaktujte starosty obce na tel. 724 189 203.

Cvičení Pilates

Od středy 16.9.2020 bude v kulturním domě obce Velenov opět probíhat cvičení Pilates. Cvičení bude každou středu od 18:30 do 19:30. Případní zájemci si na cvičení přinesou vlastní karimatku.

Omezení průjezdu obcí

Oznamujeme občanům, že z důvodu budování vodovodní přípojky bude 1.9.2020 od 8 do 13 hodin opět neprůjezdná silnice naproti domu č.p. 92.

Omezení průjezdu obcí

Oznamujeme občanům, že z důvodu budování el. přípojky bude 21.8.2020 od 8 do 12 hodin neprůjezdná silnice naproti domu č.p. 92.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 31.08.2020 od 07:00 do 17:00
Vypnutá oblast: Část obce Velenov: dům č. 89 a novostavba ev.č. 294 na par. 347

Dne 1.9.2020 od 07:00 do 17:00
Vypnutá oblast: Část obce Velenov: část chatové oblasti pod penzionem Athena, odběrná místu na nebo u par.č. 340/46, 340/50, 245/29, 246/1, 342/1, 340/43, 314/5

Zákaz návštěv v nemocnici

Nemocnice Boskovice oznamuje občanům, že s účinností od 28.7.2020 je vyhlášen zákaz návštěv.

Vakcinace psů

V úterý 16.6.2020 bude od 16:00 do 16:30 probíhat hromadná vakcinace psů. Vakcinace proběhne u hasičské zbrojnice.

Navýšení kontejnerů na plast a papír

Byl navýšen počet kontejnerů.
Nově jsou:
– 3 kontejnery na papír u bývalého obchodu
– 5 kontejnerů na plast naproti hasičské zbrojnici

Odečet elektroměrů

Společnost EON oznamuje občanům, že v pondělí 4.5.2020 bude jejich pracovník provádět odečet stavu elektroměrů. Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu, každý kdo nemá volně přístupný elektroměr, prosíme zanechte lístek se stavem elektroměru na volně přístupném viditelném místě.

Sběr a odvoz nebezpečného odpadu

V sobotu 25. 4. 2020 v době od 7:30 do 9:00 proběhne u obecního úřadu sběr a odvoz pneumatik, elektrozařízení a nebezpečného odpadu.

Zápis dětí do Mateřské školy Valchov na školní rok 2020/2021

Podle pokynů z MŠMT situace vyžaduje organizovat zápisy bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Podrobné informace k zápisu dětí naleznete v tomto dokumentu.

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Pokyny MŽP k nakládání s odpady v době pandemie – PDF dokument.

Nabídka ochranných pomůcek

Obecní úřad nabízí svým občanům ochranné roušky a dezinfekční prostředky. Současně nabízí zprostředkování nákupu základních potravin a léků starším a nemocným občanům. V případě potřeby kontaktujte starosty obce na telefonním čísle 724 189 203.

Charita Blansko funguje dál i v době karantény

V Charitě Blansko byla z důvodu šíření epidemie COVID-19 zavedena preventivní opatření. Jejich cílem je ochránit klienty, pracovníky charity i veřejnost. Většina služeb nepřerušila provoz, některé služby však mají omezený režim. Aktuální informace, jak Charita Blansko funguje v době karantény najdete na https://blansko.charita.cz.
aktuální pomoc Charity Blansko

Oznámení SUEZ o způsobu nakládání s použitými rouškami

Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19:

  • Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte.
  • Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  • Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  • Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
  • V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví ostatních obyvatel a pracovníků svozových společností.
  • Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Oznámení České pošty

Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že všechny pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin.

Česká pošta od soboty 21. března 2020 do odvolání ruší víkendový provoz všech poboček. Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro veřejnost uzavřeny.

Česká pošta na základě jednání vlády informuje občany, že pobočky České pošty budou od 7 do 9 hodin zpřístupněné pouze občanům nad 65 let.

Zprostředkování nákupu potravin

Z důvodu nebezpečí šíření koronavirové nákazy nabízí obec svým starším a nemocným občanům zprostředkování nákupu základních potravin a léků. Služba bude poskytována zdarma a objednat si ji můžete na telefonním čísla starosty obce – tel. 724 189 203.

Kompletní archiv …

Komentáře jsou uzavřeny.