Zajímavosti o obci

 • Popis obce
  "Velenov se rozkládá v západní části Drahanské vysočiny. Geologickým podkladem je zde prahorní rula. Proto také půda kolem vesnice je štěrkovitá.   Obec je rozložena podél cesty, jež probíhá středem Velenova. Nejzápadnější budovou … Pokračovat ve čtení
 • Pozemky v obci
  "Pozemky zdejších občanů nevynikají úrodností (bonitní třída V, VI, VII). Celková výměra 755 ha, vší orné půdy jest 142,1 ha, luk 96,34 ha, obecních lesů 12,88 ha a selských (soukromých) lesů 53 ha. … Pokračovat ve čtení
 • Nářečí
  Nářečí je velmi dobře zachováno. Je to horácká podoba nářečí hanáckého, kde se místo "u" používá "ho" a na začátku slov se samohláskou "o" zase "v" (voko, voves), široké "e" a dlouhé koncovky … Pokračovat ve čtení
 • Školy
  V dávných dobách, jak je za­psáno v I. díle školní kroniky se v chaloupce (Ševcova chalópka) vyučo­valo. "Staří lidé vy­pravují, jak slýchali od svých neboštíků otců, že jakási žen­ská ve Velenově děti vyučovati … Pokračovat ve čtení
 • Plavební kanál
  Nejznámější dochovanou technickou památkou související s dopravou dřeva je zcela určitě Švarcenberský plavební kanál, ale není zdaleka jediný. Podobný kanál spojoval Horní rybník ve Velenově s Boskovicemi. Jeho celková délka byla více než … Pokračovat ve čtení
 • 1. světová válka ve Velenově
    "Dne 28. 7. 1914 vypovědělo Rakousko válku Srbsku za atentát na Ferdinanda d´Este a jeho manželku v Sarajevě. Dne 5. 8. 1914 ve válce už byla i Černá Hora, Rusko, Belgie, Francie, … Pokračovat ve čtení
 • 2. světová válka ve Velenově
  V přímé blízkosti obce pracovala skupina Delta II, o jejíž činnosti vyprávěl kronikáři její přímý člen, Vincenc Konečný čp. 43: "V říjnu 1944 za ním přišel penzionovaný četnický strážmistr František Pisinger s návrhem … Pokračovat ve čtení

Komentáře jsou uzavřeny.