Krizové opatření

S účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

S činností od 19. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Celé znění usnesení vlády České republiky:
usnesení č. 247
usnesení č. 248
usnesení č. 249

Poplatek za svoz a třídění komunálního odpadu, poplatek ze psů za rok 2020

V úředních hodinách probíhá výběr poplatku za svoz a třídění komunálního odpadu. Poplatek činí 450,- Kč.

Tento poplatek platí:
– každá fyzická osoba s trvalým pobytem v obci
– každý vlastník rekreační stavby, bytu a nebo rodinného domu, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba

Poplatek za odpady se platí nově pouze jednorázově se splatností do 30. 6. 2020.

Dále budou vybírány poplatky za psy. Sazba činí za prvního psa 100,- Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč.

Platbu je možné provést i bankovním převodem na účet obce Velenov
Číslo účtu: 1361774399/0800
Variabilní symbol: číslo popisné domu nebo číslo evidenční rekreační chaty
Zpráva pro příjemce: účel platby a jméno poplatníka např. „odpady Novák“