Listopad 2019

Rozpočtové opatření 10/2019
Vyvěšeno dne 13.11.2019

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva dne 27.11.2019 v 16:30 hodin
Vyvěšeno dne 20.11.2019

Rozpočet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí na rok 2020
Vyvěšeno dne 25.11.2019

Svazek obcí Boskovicko
Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno dne 25.11.2019

Výběrové řízení

Základní škola Velenov vypisuje výběrové řízení na pozici vychovatele/vychovatelky školní družiny, dále na pozici školník/školnice.
Další informace naleznete zde.

Červen 2019

Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Suchý.
Vyvěšeno dne 11.6.2019

Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 243/4 v katastrálním území obce Velenov.
Vyvěšeno dne 11.6.2019

Rozpočtové opatření 5/2019
Vyvěšeno dne 12.6.2019

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva dne 26.6.2019 v 19:00 hodin
Vyvěšeno dne 19.6.2019

Květen 2019

Záměr pronájmu majetku obce.
Vyvěšeno dne 7.5.2019

Rozpočtové opatření 3/2019
Vyvěšeno dne 13.5.2019

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva dne 22.5.2019 v 19:00 hodin
Vyvěšeno dne 15.5.2019

Rozpočtové opatření 4/2019
Vyvěšeno 22.5.2019

Závěrečný účet 2018
Seznam příloh:
Příloha účetní uzávěrky obec Velenov 122018
Příloha účetní uzávěrky ZŠ Velenov 122018
Rozvaha obec Velenov 122018
Rozvaha ZŠ Velenov 122018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2018
Výkaz zisku a ztrát obec Velenov 122018
Výkaz zisku a ztrát ZŠ Velenov 122018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Vyvěšeno dne 24.5.2019

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Boskovicko za rok 2018
Vyvěšeno dne 29.5.2019