Projekt – „Vaše cety k bezpečí“ – Informace pro občany

Jak správně nahlásit mimořádnou událost

Co udělat, když zazní sirény

Jak správně postupovat při opuštění domácnosti/objektu při evakuaci

Proč mít doma hlásiče požáru

Improvizované ukrytí – kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí?

Jak se správně zachovat při dopravní nehodě

Jaký hasicí přístroj na co použít

Jak zabezpečit Vaši domácnost při odjezdu na dovolenou

Požár v domácnosti

Požár v domácnosti – otevřený oheň

Co má obsahovat evakuační zavazadlo

Jaké hrozí nebezpečí v oblasti informačních technologií

Požár v domácnosti – děti a jejich bezpečnost

Jak se ochránit v zamořeném prostředí

Co dělat v případě domácího násilí

Požár v domácnosti – vytápění

Jak se zachovat v případě nálezu podezřelého zavazadla nebo jiného předmětu

Masopust 2013


9. února 2013 proběhnul v naší obci masopustní průvod. Děkujeme všem maskám za píli, kterou museli vynaložit při přípravě převleků a za vytrvalou účast v průvodu. Nakonec se všichni sešli v našem pohostinsví, kde pro ně naši obětaví hasiči připravili večeři. Z vybraných peněz se budou financovat aktivity SDH s dětmi a další kulturní činnost. Fotografie z akce naleznete zde.