Závěrečný účet 2023

Závěrečný účet 2023
Seznam příloh:
– Příloha účetní uzávěrky obec Velenov
– Příloha účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Velenov
– Rozvaha obec Velenov
– Rozvaha ZŠ a MŠ Velenov
– Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2023
– Výkaz zisku a ztrát obec Velenov
– Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ Velenov
– Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
Vyvěšeno dne 1.7.2024