Czech point

czechpointS účinností od 1. 1. 2010 byl na Obecním úřadu Velenov realizován projekt CZECH POINT (Český Podávací Ověřovací Informační  Národní Terminál). Zde mohou občané získat na počkání výpisy z: rejstříku trestů, živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, katastru nemovitostí. O výpisy je možno žádat v úředních hodinách. K výpisu z rejstříku trestů je třeba platný občanský průkaz žadatele. Za výpis z rejstříku trestů se vybírá správní poplatek ve výši 50,-Kč, za ostatní výpisy se vybírá za první stránku 100,-Kč a za každou další stránku 50,-Kč. Dále je možno žádat o výpis z rejstříku trestu prostřednictvím zmocněnce. Tento zmocněnec musí být vybaven plnou mocí, jejíž vzor je ke stažení zde.

Masopust 2013


9. února 2013 proběhnul v naší obci masopustní průvod. Děkujeme všem maskám za píli, kterou museli vynaložit při přípravě převleků a za vytrvalou účast v průvodu. Nakonec se všichni sešli v našem pohostinsví, kde pro ně naši obětaví hasiči připravili večeři. Z vybraných peněz se budou financovat aktivity SDH s dětmi a další kulturní činnost. Fotografie z akce naleznete zde.

 

 

 

 

Vyjádření Zastupitelstva obce Velenov

Vážení spoluobčané, vývoj v obci v posledních týdnech nás vede k tomu, abychom Vám touto formou připomněli vznik a vývoj záměru stavby velenovské rozhledny poblíž rekreační oblasti u Sušského rybníka. Pro úplnost dodáváme, že se celý rybník nachází v katastrálním území obce Velenov stejně jako rozsáhlá přilehlá rekreační oblast.
Pro stavbu rozhledny jsme se rozhodli před pěti lety. Bylo to 5 let příprav a pravidelné informovanosti občanů. Ti, kteří informováni být chtěli, mohli využít každoroční veřejné schůze a pravidelná zasedání zastupitelstva obce. Celé znění vyjádření…

Kontaktní údaje

Adresa:
Obec Velenov
Velenov 74
680 01 Velenov

IČO: 47884541
DIČ: CZ47884541

ID datové schránky: 8gaazv2

Bankovní účet: 1361774399/0800 u České spořitelny

 

Starosta: Jan Havelka, tel.: 724 189 203, e-mail: starosta@velenov.cz
Místostarosta: David Johanides, tel.: 777 799 826, e-mail: mistostarosta@velenov.cz
Účetní: Lenka Kratěnová, tel.: 516 456 684, e-mail: ucetni@velenov.cz

Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 – 19:00
Středa: 17:00 – 19:00