Panoramatická mapa

 


V sobotu 7. května 2016 byla na Vyhlídce umístěna panoramatická mapa. Při pohledu na obzor jsme často hádali, kterou z vesnic v dálce vidíme, co je to za kopec a podobně.

Tato mapa nám řekne vše. Fotografie s přesným popisem je dílem pana Břetislava Vévody ze Svitav, který Vyhlídku navštívil a prostřednictvím návštěvního sešitu nabídl, že panorama vytvoří. Na tabuli panorama přenesl pan Radek Tomek z Českých Budějovic, velenovský chalupář.

O zabudování mapy se postarali přátelé Vyhlídky, kteří zvou k návštěvě tohoto krásného a klidného místa.

 

O nás


 VYHLÍDKA NA ČÍHÁTKÁCH PTÁČNÍKA VELENA byla slavnostně předána do užíváni veřejnosti dne 20.11.2010. Byla vybudována zásluhou několika vernovských nadšenců.

V roce 2011 byla osazena kameny a na jednom z nich je vytesal mariánský reliéf převzatý z kostela ve Křtinách. Jeho písmena tvoří nápis „MARIA“. Dále byla v tomto roce střecha opatřena šindelem.

 

Dne 7.5.2011 zde byla za přítomnosti asi 140 návštěvníků sloužena pobožnost p. Tomášem Prnkou, vikářem ze Křtin a poté Vyhlídka slavnostně vysvěcena.

 

Chtěli bychom, aby vyhlídku využívali k vycházkám a příjemnému posezení občané Velenova, náhodní pěší turisté, cykloturisté a běžkaři, kteří se chtějí potěšit pěkným výhledem na okolní krajinu. Předpokládáme, že k účelu lepší orientace ve výhledu na krajinu dovybavíme toto místo orientační tabulí tak, aby bylo zřejmé, že nejvzdálenější horizonty patří Českomoravské vysočině, blíže krajině kunštátska, ještě blíže je boskovicko s dominantou boskovického hradu. Součástí vyhlídky je vybudované ohniště, na kterém si každý poutník může opéct párky, posedět u ohně – za předpokladu, že po skončení vše uvede do původního stavu – včetně přikrytí ohniště plechem.