Panoramatická mapa

V sobotu 7. května 2016 byla na Vyhlídce umístěna panoramatická mapa. Při pohledu na obzor jsme často hádali, kterou z vesnic v dálce vidíme, co je to za kopec a podobně.

Tato mapa nám řekne vše. Fotografie s přesným popisem je dílem pana Břetislava Vévody ze Svitav, který Vyhlídku navštívil a prostřednictvím návštěvního sešitu nabídl, že panorama vytvoří. Na tabuli panorama přenesl pan Radek Tomek z Českých Budějovic, velenovský chalupář.

O zabudování mapy se postarali přátelé Vyhlídky, kteří zvou k návštěvě tohoto krásného a klidného místa.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.