Velenovský zpravodaj č. 2 (7.11.2022)

Vážení spoluobčané,
chceme vás informovat, že od ustavující schůze nového zastupitelstva už uběhlo 14 dní a zastupitelstvo obce v čele se starostou Janem Havelkou už pracuje a připravuje nejbližší akce tak, jak jsme ve volebním programu slíbili. Veřejné schůze se zúčastnilo pouze 25 z vás, takže pro ty, kteří tam nebyli: místostarostou byl zvolen opět David Johanides, předsedkyní kulturního výboru se stala Martina Slaná, předsedou výboru mládeže a sportu se stal Petr Celý a předsedou stavebního výboru se stal Zdeněk Ševčík. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Jana Baráková a předsedou kotrolního výboru byl zvolen Jakub Komárek. Všechny funkce zastupitelé vykonávají jako neuvolnění.

Pokračovat ve čtení

Setkání seniorů obce Velenov

Srdečně Vás zveme na Setkání seniorů obce Velenov, které se koná v sobotu 12. 11. 2022 od 15 hodin v kulturním domě.
Můžete se těšit na:
– vystoupení dětí Naší školy
– posezení s harmonikářem a jeho doprovodem
– ukázku velenovských kronik
– společnou večeři v 17 hodin
a další.
Vaši účast prosím potvrďte při návštěvě našeho obchodu anebo na tel. č. Martiny Slané 733 796 551 do 8. 11. 2022.
Je možné si objednat svoz i odvoz, a to nejpozději do 10. 11. 2022.

ZD Skály – Výdej pachtovného

ZD SKÁLY, družstvo oznamuje všem pronajímatelům pozemků, že ve dnech 17. a 18. října 2022 proběhne výdej pachtovného z pozemků ve formě naturální, přičemž cena obilí je stanovena na 850,- Kč za jeden metrický cent. Cena platí pro ječmen, pšenici a oves. Probíhat bude i výplata pachtovného v hotovosti.

Obilí se bude vydávat na středisku Benešov a to v době od 8 hodin ráno do 16 hodin odpoledne, mimo polední přestávku od 11:30 do 12:30. Pokud si v daném termínu obilí nevyzvednete, máte možnost tak učinit na základě telefonické domluvy s panem Žáčkem tel.: 733 533 492.
VEZMĚTE SI S SEBOU PYTLE NA OBILÍ !