Mše svatá pod širým nebem 2019

Sbor dobrovolných hasičů Velenov a obecní úřad Velenov Vás všechny srdečně zvou na tradiční mši svatou pod širým nebem, která proběhne za příznivého počasí v sobotu 29. června 2019 v 17:00 hodin u kříže na návsi. Mše bude sloužena za živé i zemřelé občany Velenova.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

V chatové oblasti u rybníka Suchý bude dne 24.5.2019 přistaven na křižovatce s kontejnery velkoobjemový kontejner. Odvoz kontejneru proběhne 27.5.2019.

V obci Velenov proběhne dne 27.5.2019 v době od 7:30 do 9:00 sběr nebezpečného odpadu. Odběr bude probíhat u Obecního úřadu Velenov.

Odečet elektroměrů

Společnost EON oznamuje občanům, že v úterý 7.5.2019 bude jejich pracovník provádět odečet stavu elektroměrů. Ten kdo nebude doma a nemá volně přístupný elektroměr, prosíme zanechte lístek se stavem elektroměru na viditelném místě.

Stavění máje a pálení čarodějnic

V úterý 30. dubna 2019 proběhne v naší obci stavění máje a večerní pálení čarodějnic.
Program akce:
– od 15 hodin stavění máje na návsi
– od 17 hodin čarodějné putování pro děti
– ve 20 hodin zapálení vatry
Občerstvení po dobu akce zajištěno. Pro děti budou připraveny špekáčky k opékání.

Den Země

V pátek 26. dubna 2019 bude v naší obci probíhat jarní úklid obce a příprava na akci stavění máje a pálení čarodějnic. Všichni dobrovolníci jsou vítáni. Akce bude probíhat od 15 hodin až do večera.