Březen 2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Obec Velenov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: Účetní Obecního úřadu Velenov a ZŠ Velenov

Vyvěšeno 14.3.2018

Pozvánka na veřejnou schůzi 14.3.2018

Vyvěšeno 14.3.2018

Záměr prodeje stavebních pozemků ulice Luční Boskovice (2)

Vyvěšeno 5.3.2018

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:

2871885754 2160619627 1760418374

Vyvěšeno 5.3.2018

Únor 2018

Rozpočtové opatření 1/2018

Vyvěšeno: 28.2.2018

 

V úředních hodinách probíhá výběr poplatku za svoz a třídění komunálního odpadu

Poplatek za odpady se platí:
– jednorázově se splatností k 31. březnu 2018 nebo
– ve dvou stejných splátkách, splatných k 31. březnu a 30. září 2018.

Poplatek činí 450 korun za osobu.

Dále budou vybírány poplatky za psy za kalendářní rok 2018 Sazba činní za prvního psa 100 korun a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 korun.

 

Prosinec 2017

Schválený rozpočet obce 2018
Vyvěšeno 27.12.2017
Rozpočtové opatření 11/2017
Vyvěšeno 27.12.2017
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky
Vyvěšeno 20.12.2017
První zasedání okrskové volební komise
Vyvěšeno 13.12.2017
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Boskovicko
Vyvěšeno 13.12.2017
Pozvánka na veřejnou schůzi 20.12.2017
Vyvěšeno 13.12.2017
Rozpočtové opatření 10/2017
Vyvěšeno 8.12.2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2018
Vyvěšeno 5.12.2017

Listopad 2017

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vyvěšeno 28.11.2017

Pozvánka na veřejnou schůzi 30.11.2017
Vyvěšeno 22.11.2017

Návrh územního plánu Velenov
Dokumentace v zip k návrhu územního plánu Velenov
Vyvěšeno 20.11.2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Boskovicko na období 2018 – 2020.
Vyvěšeno 15.11.2017

Návrh rozpočtu Svazku obcí Boskovicko na rok 2018.
Vyvěšeno 15.11.2017

Svazek obcí Boskovicko Rozpočtové opatření
Vyvěšeno 8.11.2017

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Vyvěšeno 8.11.2017

Opatření obecné povahy.
Vyvěšeno 1.11.2017

 

Červenec 2017

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Boskovicko.
Vyvěšeno: 25.7.2017

 

 

Nařízení hejtmana Jihomoravského kraje o vyhlášní doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru od 18:00 hodin 18.7.2017 do odvolání.
Vyvěšeno: 18.7.2017

 

Starosta obce Velenov ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky
Základní školy Velenov, příspěvkové organizace, okres Blansko
.
Vyvěšeno: 18.7.2017

 

V souladu s ustanovením § 39, odst 10 zákona č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – zveřejňované informace Svazku
Vyvěšeno: 12.7.2017