Říjen

Pozvánka na veřejnou schůzi 5.11.2013

Nabídka zaměstnání – pozice: účetní na částečný úvazek

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Místní sociální služby, o.p.s,Cejl 511/43, 602 00 Brno, Web: www.mssluzby.cz vás informují: leták 1, leták 2, leták 3, leták 4, leták 5, leták 6, leták 7, leták 8, leták 9.

 

Červen

Celkové vyúčtování pro vodné a stočné – Svazek vodovodů a kanalizací

Pozvánka na veřejnou schůzi 27.6.2013

Nařízení Státní veterinární správy

Závěrečný účet obce Velenov za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2012

Rozvaha – bilance k 31.12.2012

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 24.6.2013 od 8:00 do 17:30 hodin naleznete zde.

 

 

Květen

Pozvánka na veřejnou schůzi 7.6.2013

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 31.5.2013 od 7:00 do 16:30 hodin naleznete zde.

Petice občanů Velenova za vyhlášení referenda o stavbě rozhledny.
My níže podepsaní občané Velenova odmítáme, aby za peníze všech občanů obce byla provedena tak neuvážená stavba rozhledny za zhruba 22 milionů korun, jak uvádí starosta obce v regionálním zpravodaji ze dne 26.2.2013. Stavební náklady v etapách, jak v uvedeném článku uvažuje, by naopak tuto nepotřebnou stavbu ještě prodražilo.
Vyjádření k návrhu na vyhlášení místního referenda v obci Velenov

Prezentaci z veřejné schůze konané dne 27.4.2013 naleznete zde.