Poplatek za svoz a třídění komunálního odpadu, poplatek ze psů za rok 2022

V úředních hodinách probíhá výběr poplatku za svoz a třídění komunálního odpadu. Poplatek činí 450,- Kč.

Tento poplatek platí:
– každá fyzická osoba s trvalým pobytem v obci
– každý vlastník rekreační stavby, bytu a nebo rodinného domu, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba

Poplatek za odpady se platí pouze jednorázově se splatností do 30. 6. 2022.

Dále budou vybírány poplatky za psy. Sazba činí za prvního psa 100,- Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč.

Platbu je možné provést i bankovním převodem na účet obce Velenov
Číslo účtu: 1361774399/0800
Variabilní symbol: číslo popisné domu nebo číslo evidenční rekreační chaty
Zpráva pro příjemce: účel platby a jméno poplatníka např. „odpady Novák“

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.