Zápis do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy ve Žďárné.

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy ve Žďárné oznamuje rodičům, že zápis

do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016 se uskuteční ve čtvrtek 5. února 2015 v době od 13,00 do 17,00 hodin v budově základní školy. K zápisu se dostaví děti po odkladu školní docházky a děti narozené 1. 9. 2008 – 31. 8. 2009 v doprovodu zákonných zástupců. K zápisu přineste: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, přezůvky a žádost k zápisu, kterou si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo na svém obecním úřadě.

Základní škola a Mateřská škola Žďárná nabízí Vašim dětem výuku v poklidném prostředí méně početných tříd, doprava žáků je z důvodu jejich bezpečnosti až k budově školy, zabezpečeno je stravování ve školní jídelně, pobyt ve školní družině, dostatek zájmových kroužků a v neposlední řadě tělocvična a odborné učebny s vybavením.

Základní škola a Mateřská škola Žďárná
okres Blansko, příspěvková organizace, Žďárná 217, 679 52
telefon:516468284, e-mail:zs.zdarna@seznam.cz, IČ:70996229

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.