ZD Skály – oznámení pronajímatelům pozemků

ZD SKÁLY, družstvo oznamuje všem pronajímatelům pozemků, že ve dnech 12. a 13. října 2020 proběhne výdej pachtovného z pozemků ve formě naturální, přičemž cena obilí je stanovena na 450,- Kč za jeden metrický cent, cena platí pro ječmen, pšenici a oves.
Obilí se bude vydávat na středisku Benešov a to v době od 8 hodin ráno do 16 hodin odpoledne, mimo polední přestávku od 11:30 do 12:30. Pokud si v daném termínu obilí nevyzvednete, máte možnost tak učinit na základě telefonické domluvy s panem Žáčkem tel.: 733 533 492.
VEZMĚTE SI S SEBOU PYTLE NA OBILÍ !!

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.