Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie a to dne 24.01.2020 od 07:00 do 14:00.
Vypnuté oblasti:
– Obec Velenov
– Obec Žďárná
– Část obce Suchý – TS Obec (301175): celá jižní část obce Suchý pod hrází rybníka a to ulice podél domu č.107,50,32 a 10 včetně všech odboček a uliček, dále celá ulice od č. 7 a 132 až na její konec včetně odboček po č.41,42,54,95 a 115, včetně napojených OM bez čp, dále Mateřská škola Suchý č. 63

Dotazník pro občany obce Velenov

Žádáme Vás o vyplnění anonymního dotazníku, který bude použit jako podklad pro vypracování Programu rozvoje obce Velenov. Dotazník obdržíte do svých poštovních schránek ve středu 11. prosince 2019. Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do pátku 20. prosince 2019 do schránky ve dveřích obecního úřadu.