Duben 2015

 

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

 

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Příloha č.1

 

Pořízení majetku v roce 2014: viz. příloha č.2

 

Inventurní evidence viz. příloha č.2

 

Inventarizační zpráva za rok 2014 viz. příloha č.3

 

Rozvaha viz. příloha č.4

 

Příloha viz. příloha č.5

 

Výkaz zisku a ztrat viz. příloha č.6

 

Komentář k hospodaření za rok 2014 viz. příloha č.7

 

Komentář k čerpání dotací viz. příloha č.8

 

Komentář k čerpání dotací viz. příloha č.8

 

Komentář k čerpání dotací 2014 viz. příloha č.8

 

Rozpočtová opatření viz. příloha č.9

 

Pozvánka na III. Mimořádné jednání valné hromady “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

 

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE

 

OBCE POVODÍ LABE

 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ DUNAJE

 

OBCE POVODÍ DUNAJE

 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY

 

OBCE POVODÍ ODRY

 

Březen 2015

 

Záměr prodeje části pozemku p.č. 290/1

 

Veřejná vyhláška – návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území

 

Oznámení o přerušení elektrické dodávky 8.4.2015

 

Oznámení o přerušení elektrické dodávky 7.4.2015

 

Pozvánka na veřejnou schůzi 18.3.2015