Září 2014

Pozvánka na veřejnou schůzi 3. 10. 2014

Oznámení o zahájení zádávacího řízení a výzva k podání nabídek na zakázku „Nákup stromků a jejich výsadba“

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 7. 10. 2014

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Velenov

Inzerce na volné místo

Pozvánka na veřejnou schůzi 10. 9. 2014

Upozornění vlastníkům nemovitostí – E-on

 

Květen 2014

Výsledky místního referenda o výstavbě rozhledny

Pozvánka na veřejnou schůzi 28. 5. 2014

Oznámení o době a místě konání místního referenda
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro místní referendum
Výpis ze zasedání ZO Velenov – vyhlášení místního referenda
Hlasovací lístek

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropaského parlamentu

Zápis dětí do mateřské školy ve Valchově

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Daň z nemovitých věcí na rok 2014

Duben 2014

Závěrečný účet 2013
Příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4, příloha č. 5, příloha č. 6, příloha č. 7, příloha č. 8.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise – referendum

Výpis ze zasedání ZO Velenov

Pozvánka na veřejnou schůzi 23.4.2014

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Velenov pro volby do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 23. a 24. května 2014

 

Únor 2014

Pozvánka na veřejnou schůzi 7.3.2014

Zveřejnění návrhu koncepce „Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro období 2014 – 2020“: Průvodní dopis ke zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. Návrh koncepce i její vyhodnocení je všem k dispozici a lze jej stáhnout z Informačního systému SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP170K.