Duben 2014

Závěrečný účet 2013
Příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4, příloha č. 5, příloha č. 6, příloha č. 7, příloha č. 8.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise – referendum

Výpis ze zasedání ZO Velenov

Pozvánka na veřejnou schůzi 23.4.2014

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Velenov pro volby do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 23. a 24. května 2014

 

Únor 2014

Pozvánka na veřejnou schůzi 7.3.2014

Zveřejnění návrhu koncepce „Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro období 2014 – 2020“: Průvodní dopis ke zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. Návrh koncepce i její vyhodnocení je všem k dispozici a lze jej stáhnout z Informačního systému SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP170K.  

Říjen

Pozvánka na veřejnou schůzi 5.11.2013

Nabídka zaměstnání – pozice: účetní na částečný úvazek

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Místní sociální služby, o.p.s,Cejl 511/43, 602 00 Brno, Web: www.mssluzby.cz vás informují: leták 1, leták 2, leták 3, leták 4, leták 5, leták 6, leták 7, leták 8, leták 9.