Návrh závěrečného účtu 2019

Návrh závěrečného účtu 2019
Seznam příloh:
Příloha účetní uzávěrky obec Velenov 122019
Příloha účetní uzávěrky ZŠ Velenov 122019
Rozvaha obec Velenov 122019
Rozvaha ZŠ Velenov 122019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019
Výkaz zisku a ztrát obec Velenov 122019
Výkaz zisku a ztrát ZŠ Velenov 122019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Vyvěšeno dne 10.6.2020

Veřejná vyhláška Finančního úřadu Jihomoravského kraje

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj oznamuje, že ode dne 9.4.2020 do dne 11.05.2020 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj v úředních hodinách zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2020. Celé znění vyhlášky.