Závěrečný účet 2019

Závěrečný účet 2019
Seznam příloh:
Příloha účetní uzávěrky obec Velenov 122019
Příloha účetní uzávěrky ZŠ Velenov 122019
Rozvaha obec Velenov 122019
Rozvaha ZŠ Velenov 122019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019
Výkaz zisku a ztrát obec Velenov 122019
Výkaz zisku a ztrát ZŠ Velenov 122019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Vyvěšeno dne 30.6.2020