Nebezpečný odpad 20.6.2015


V sobotu  20. června od 11 hodin u kulturního domu se bude konat svoz nebezpečného odpadu.

např:    
Syntetické barvy, laky
Syntetická ředidla
Mořidla
Elektrické baterie, Autobaterie
Oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
Kyseliny, hydroxidy
Lepidla, pryskyřice¨
Zdravotnický materiál ( znečištěné obvazy, jehly apod. )
Tiskařské barvy, tonery, inkousty
Chladničky a mrazáky obsahující freony
obrazovky
Těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.