Nejdůležitější předpisy

Ústavní zákon ČR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, Zákon č. 128/2000 sb., o obcích, Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Obecně závazné vyhlášky obce Velenov

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.