Únor 2014

Pozvánka na veřejnou schůzi 7.3.2014

Zveřejnění návrhu koncepce „Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro období 2014 – 2020“: Průvodní dopis ke zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. Návrh koncepce i její vyhodnocení je všem k dispozici a lze jej stáhnout z Informačního systému SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP170K.  

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.