Velenovský zpravodaj č. 1 (1.7.2020)

Vážené spoluobčanky a spoluobčané,

dlouho plánovaný “obecní Občasník“ je tady 🙂

Možná jste si už všimli, že okolo budovy obecního úřadu začíná stavební ruch. A také rozpočtového opatření 6/2020 (na obecních www stránkách), kde se přesouvá částka 5 000 000,- Kč na  položku kulturní dům, haly, stavby.

Brzo se totiž začne stavět, ještě předtím trochu bourat. Nad obecním sálem vyroste nástavba pro potřeby naší školy. Bude snesena střecha, postavena nástavba – počítá se se dvěma velkými místnostmi a sociálním zařízením.

Obec využila mimořádné dotační výzvy Ministerstva financí určené pro rozšíření kapacity učeben škol, vypsané v únoru 2020 s příjmem žádostí do března 2020.  Dotace byly vypsány ve výši až 90 % , což byl hlavní důvod, proč se do toho obec rozhodla jít. V dost šibeničním termínu musely být dodány požadované podklady. V zastupitelstvu byla žádost o dotaci schválena začátkem března s rozpočtem 5 707 454,- Kč. Nedávali jsme si velké šance, poté byly dokonce dotace obecně pozastaveny kvůli covid-19. Nakonec byla ale dotace schválena. Obec proto přesouvá částku 5 000 000,- Kč z položky určené pro výstavbu rozhledny na tento účel. Dotační pravidla jsou nastavena tak, že obec financuje výstavbu a dotace je pak průběžně proplacena.

Stavět bude FMK Trade s.r.o. Bylo osloveno 5 společností, 3 nabídky se vrátily zpět, tato firma podala nejlevnější cenu. Současně je to jediná firma, která byla schopna začít stavět hned a garantovat závazný termín ukončení prací, do konce tohoto roku. 

S touto firmou spolupracujeme již tři roky, začali jsme rekonstrukcí kulturního domu a posléze i školy a pohostinství s obchodem. A jen na vysvětlenou skluzu při rekonstrukci obchodu. Práce v této chvíli stojí, čeká se na vyřešení, schválení dotace 670 000,- Kč, která byla nově vypsána na provoz obchodu. Proto jsme se pro ni rozhodli, termín ze strany Ministerstva pro místní rozvoj byl ale již dvakrát posunut z 30.4. na 31.5. a poté na 30.6. což bylo včera. Ani včera jsme se ale nedozvěděli, jak to dopadlo. Z tohoto důvodu tedy došlo k zastavení prací a dalšímu skluzu, bylo by ale škoda této možné dotace nevyužít.

A poslední informace a vysvětlení: starý a nový obchod. Starý obchod, který již patří obci, bude využit z poloviny jako sklad, z poloviny jako klubovna mládeže SDH. Sklad strojů, nářadí atd. bude sloužit obci a SDH, uvolní prostorám zbrojnice, počítá se s instalací vrat pro vjezd techniky. Prostor původní prodejní části obsadí prozatím mladí hasiči. Se záměrem zřídit nový obchod jsme přišli v době, kdy byl starý uzavřen a majitel, Coop o prodeji neuvažoval. Možnost koupě budovy přišla pozdě, až v době, kdy byly práce na novém obchodě v chodu. Obec reagovala na inzerát společnosti Coop, náhodně nalezený a podnikla všechny kroky vedoucí k úspěšnému zakoupení protože celkem logicky chtěla mít budovu obchodu, kdysi postavenou občany a stojící v centru obce ve svém majetku.

Brzy přineseme informace o dalších “žhavých tématech“, Malý Vesuf a vývoj situace v MŠ Valchov…

Jan Havelka
starosta obce Velenov
1. 7. 2020

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.