Velenovský zpravodaj č. 2 (7.11.2022)

Vážení spoluobčané,
chceme vás informovat, že od ustavující schůze nového zastupitelstva už uběhlo 14 dní a zastupitelstvo obce v čele se starostou Janem Havelkou už pracuje a připravuje nejbližší akce tak, jak jsme ve volebním programu slíbili. Veřejné schůze se zúčastnilo pouze 25 z vás, takže pro ty, kteří tam nebyli: místostarostou byl zvolen opět David Johanides, předsedkyní kulturního výboru se stala Martina Slaná, předsedou výboru mládeže a sportu se stal Petr Celý a předsedou stavebního výboru se stal Zdeněk Ševčík. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Jana Baráková a předsedou kotrolního výboru byl zvolen Jakub Komárek. Všechny funkce zastupitelé vykonávají jako neuvolnění.

Pokračovat ve čtení