Velenovský zpravodaj č. 2 (7.11.2022)

Vážení spoluobčané,
chceme vás informovat, že od ustavující schůze nového zastupitelstva už uběhlo 14 dní a zastupitelstvo obce v čele se starostou Janem Havelkou už pracuje a připravuje nejbližší akce tak, jak jsme ve volebním programu slíbili. Veřejné schůze se zúčastnilo pouze 25 z vás, takže pro ty, kteří tam nebyli: místostarostou byl zvolen opět David Johanides, předsedkyní kulturního výboru se stala Martina Slaná, předsedou výboru mládeže a sportu se stal Petr Celý a předsedou stavebního výboru se stal Zdeněk Ševčík. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Jana Baráková a předsedou kotrolního výboru byl zvolen Jakub Komárek. Všechny funkce zastupitelé vykonávají jako neuvolnění.

  • v sobotu 12.11. od 15:00 proběhne v sále KD dlouho očekávané Setkání seniorů obce Velenov, večer s harmonikářem a vystoupením dětí z Naší školy. Našim seniorům již byly rozeslány pozvánky.
  • ve čtvrtek 17.11. vyrážíme v 08:00 na tradiční pochod okolo katastru a srdečně zveme hlavně nové spoluobčany – máte jedinečnou možnost poznat okolí Velenova ze všech stran a dostat se do míst, kam byste normálně asi nezabloudili.
  • v sobotu 26.11. bude v KD Poslední leč Mysliveckého sdružení Kluč.
  • na 11.12. připravujeme obvyklý předvánoční výlet, cíl bude ještě upřesněn.
  • připravujeme Mikulášskou nadílku a předvánoční program, ten ještě upřesníme.
  • na 11.2.2023 připravujeme spolu s SDH po letech omezení tradiční Hasičský ples.

Termín příští veřejné schůze zastupitelstva byl stanoven na úterý 15.11. od 18:00. Všichni jste srdečně zváni.

Jan Havelka, starosta
Velenov 3.11. 2022

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.