Návrh závěrečného účtu 2021

Návrh závěrečného účtu 2021
Seznam příloh:
– Příloha účetní uzávěrky obec Velenov
– Příloha účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Velenov
– Rozvaha obec Velenov
– Rozvaha ZŠ a MŠ Velenov
– Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2021
– Výkaz zisku a ztrát obec Velenov
– Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ Velenov
– Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Vyvěšeno dne 23.5.2022