Květen 2019

Záměr pronájmu majetku obce.
Vyvěšeno dne 7.5.2019

Rozpočtové opatření 3/2019
Vyvěšeno dne 13.5.2019

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva dne 22.5.2019 v 19:00 hodin
Vyvěšeno dne 15.5.2019

Rozpočtové opatření 4/2019
Vyvěšeno 22.5.2019

Závěrečný účet 2018
Seznam příloh:
Příloha účetní uzávěrky obec Velenov 122018
Příloha účetní uzávěrky ZŠ Velenov 122018
Rozvaha obec Velenov 122018
Rozvaha ZŠ Velenov 122018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2018
Výkaz zisku a ztrát obec Velenov 122018
Výkaz zisku a ztrát ZŠ Velenov 122018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Vyvěšeno dne 24.5.2019

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Boskovicko za rok 2018
Vyvěšeno dne 29.5.2019

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

V chatové oblasti u rybníka Suchý bude dne 24.5.2019 přistaven na křižovatce s kontejnery velkoobjemový kontejner. Odvoz kontejneru proběhne 27.5.2019.

V obci Velenov proběhne dne 27.5.2019 v době od 7:30 do 9:00 sběr nebezpečného odpadu. Odběr bude probíhat u Obecního úřadu Velenov.

Odečet elektroměrů

Společnost EON oznamuje občanům, že v úterý 7.5.2019 bude jejich pracovník provádět odečet stavu elektroměrů. Ten kdo nebude doma a nemá volně přístupný elektroměr, prosíme zanechte lístek se stavem elektroměru na viditelném místě.

Duben 2019

Návrh závěrečného účtu 2018
Seznam příloh:
Příloha účetní uzávěrky obec Velenov 122018
Příloha účetní uzávěrky ZŠ Velenov 122018
Rozvaha obec Velenov 122018
Rozvaha ZŠ Velenov 122018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2018
Výkaz zisku a ztrát obec Velenov 122018
Výkaz zisku a ztrát ZŠ Velenov 122018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Vyvěšeno dne 29.4.2019

Rozpočtové opatření 2/2019
Vyvěšeno dne 15.4.2019

Stavění máje a pálení čarodějnic

V úterý 30. dubna 2019 proběhne v naší obci stavění máje a večerní pálení čarodějnic.
Program akce:
– od 15 hodin stavění máje na návsi
– od 17 hodin čarodějné putování pro děti
– ve 20 hodin zapálení vatry
Občerstvení po dobu akce zajištěno. Pro děti budou připraveny špekáčky k opékání.

Den Země

V pátek 26. dubna 2019 bude v naší obci probíhat jarní úklid obce a příprava na akci stavění máje a pálení čarodějnic. Všichni dobrovolníci jsou vítáni. Akce bude probíhat od 15 hodin až do večera.