Duben 2019

Návrh závěrečného účtu 2018
Seznam příloh:
Příloha účetní uzávěrky obec Velenov 122018
Příloha účetní uzávěrky ZŠ Velenov 122018
Rozvaha obec Velenov 122018
Rozvaha ZŠ Velenov 122018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2018
Výkaz zisku a ztrát obec Velenov 122018
Výkaz zisku a ztrát ZŠ Velenov 122018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Vyvěšeno dne 29.4.2019

Rozpočtové opatření 2/2019
Vyvěšeno dne 15.4.2019

Stavění máje a pálení čarodějnic

V úterý 30. dubna 2019 proběhne v naší obci stavění máje a večerní pálení čarodějnic.
Program akce:
– od 15 hodin stavění máje na návsi
– od 17 hodin čarodějné putování pro děti
– ve 20 hodin zapálení vatry
Občerstvení po dobu akce zajištěno. Pro děti budou připraveny špekáčky k opékání.

Den Země

V pátek 26. dubna 2019 bude v naší obci probíhat jarní úklid obce a příprava na akci stavění máje a pálení čarodějnic. Všichni dobrovolníci jsou vítáni. Akce bude probíhat od 15 hodin až do večera.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav a revizních prací – bude v obci Velenov dne 2.4.2019 od 11:00 hod do 13:00 hod přerušena dodávka elektrické energie.
Přerušení se netýká chatové oblasti u rybníka Suchý.