Nejdůležitější předpisy

Ústavní zákon ČR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, Zákon č. 128/2000 sb., o obcích, Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Obecně závazné vyhlášky obce Velenov

Organizační struktura

Zastupitelstvo obce

starosta – Jan Havelka
místostarosta – Dušan Sekanina
předseda finančního výboru – Mgr. Petr Mikulášek
předseda kontrolního výboru – Josef Staněk
předseda kulturního výboru – Helena Matušů
předseda stavebního výboru a výboru pro životní prostředí – Ing. Pavel Havelka
předseda výboru pro mládež a sport – Zdeněk Ševčík

Účetní obce

Lenka Kratěnová

Kronikářka

Jana Konečná

Knihovnice

Mgr. Radka Havelková