Prosinec 2019

Návrh rozpočtu obce Velenov na rok 2020
Vyvěšeno dne 2.12.2019

Návrh střednědobého výhledového rozpočtu obce Velenov na rok 2021 až 2024
Vyvěšeno dne 2.12.2019

Návrh rozpočtu ZŠ Velenov na rok 2020
Vyvěšeno dne 2.12.2019

Návrh střednědobého výhledového rozpočtu ZŠ Velenov na rok 2021 až 2022
Vyvěšeno dne 2.12.2019

Rozpočtové opatření 11/2019
Vyvěšeno dne 10.12.2019

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva dne 18.12.2019 v 16:30 hodin
Vyvěšeno dne 11.12.2019

Rozpočtové opatření 12/2019
Vyvěšeno dne 16.12.2019

Rozpočtové opatření 13/2019
Vyvěšeno dne 23.12.2019

Schválený rozpočet obce Velenov na rok 2020
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Velenov na rok 2021 až 2024
Schválený rozpočet ZŠ Velenov na rok 2020
Schválený střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Velenov na rok 2021 až 2022
Vyvěšeno dne 23.12.2019

Informujeme občany o sloučení položky Poplatku z ubytovací kapacity a Poplatku z rekreačního pobytu do nově vzniklé položky schváleného rozpočtu obce Velenov 2020 – Poplatek z pobytu, který bude zaznamenávaný v rozpočtu na položce 1342.

Listopad 2019

Rozpočtové opatření 10/2019
Vyvěšeno dne 13.11.2019

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva dne 27.11.2019 v 16:30 hodin
Vyvěšeno dne 20.11.2019

Rozpočet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí na rok 2020
Vyvěšeno dne 25.11.2019

Svazek obcí Boskovicko
Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno dne 25.11.2019

Výběrové řízení

Základní škola Velenov vypisuje výběrové řízení na pozici vychovatele/vychovatelky školní družiny, dále na pozici školník/školnice.
Další informace naleznete zde.